Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach przyjmuje w następujących formach:

  • pisemnej,  
  • faksem,  
  • ustnej do protokołu,  
  • pocztą elektroniczną na adres pinb@kozienicepowiat.pl  
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – epuap.gov.pl

Skargi i wnioski wniesione anonimowo pozostawia się bez rozpoznania. (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz. 46).

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry