Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach

Ogólna klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

(art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) – zwanego dalej RODO)

 1. Państwa dane osobowe przetwarza administrator: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach kontakt: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach; ul. Kochanowskiego 15; 26-900 Kozienice
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres iod@ctserv.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kozienicach na platformie ePUAP o adresie: /PINBKozienice/SkrytkaESP.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 10 RODO oraz realizowanych obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji obowiązków wynikających
  z przepisów prawa oraz okres archiwizacji materiałów określony przepisami ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (do 50 lat).
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo wniesienia pozwu do sądu cywilnego.

Metadane

Data publikacji : 09.01.2019
Data modyfikacji : 19.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Anna Lenarczyk

Opcje strony

do góry