Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.


Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.


Szczególną uwagę należy zwrócić na nieruchomości o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 (hipermarkety, hale sportowe, magazyny) oraz inne obiekty o powierzchni dachu powyżej 1000 m2.
Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających  z przepisów prawa.


Jednocześnie przypominam, że utrzymanie obiektów budowlanych  w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich nadmiernych opadów śniegu oraz sopli należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynku.


Anna Lenarczyk
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kozienicach

Wyciąg z przepisów karnych:


• kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
• kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy
– Prawo budowlane).

 

Metadane

Data publikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Lenarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lenarczyk

Opcje strony

do góry