Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat Nr 01/2020

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

W związku z silnymi wichurami, jakie nawiedziły ostatnio teren naszego kraju informuję, że obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Mając na względzie zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest każdorazowo w przypadku wystąpienia w/w. okoliczności, przeprowadzenie kontroli stanu bezpiecznego użytkowania zgodnie z art.62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Kontrolę taką winna przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Ponadto informuję, że obowiązkiem właścicieli i zarządców jest zgłaszanie katastrof budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kozienicach. Powyższe informacje można przekazywać również do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Starostwie Powiatowym w Kozienicach. W myśl ustawy prawo budowlane katastrofą budowlaną jest: niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Nie jest katastrofą budowlaną: uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Metadane

Data publikacji : 14.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Lenarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lenarczyk

Opcje strony

do góry